NAV Hibaüzenetek és Jelentésük

Hibaüzenetek a NAV Online Adatszolgáltatásban

A NAV Online Adatszolgáltatás során számos technikai és tartalmi feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy az adatszolgáltatás a kiállított számláról megfelelő legyen. Itt felsoroljuk azokat a lehetséges hibákat, amelyek előfordulhatnak, ha nem megfelelő beállításokat használ, ha technikai probléma történik, ha a kiállított számla adattartalma téves, vagy ha a számlázó program rosszul van beállítva.

NAV hibák
Kód Hiba
INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE A belföldi fordított adózásra vonatkozó jelölés a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik
INCORRECT_LINE_DATA_AGGREGATE_INV_LINE_DATA_MANDATORY A gyűjtőszámla tételében nem szerepel a tétel teljesítés dátuma
MULTIPLE_INVOICES_FOUND A hivatkozott alapszámla egynél többször szerepel érvényesként a rendszerben
INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_STORNO_ALREADY_EXISTS A hivatkozott alapszámlára korábban már érkezett sztornó okirat
MULTIPLE_QUERY_RESULT_FOUND A keresett számlaszám többször szerepel érvényesként a rendszerben
NOT_REGISTERED_CUSTOMER A kérésben megadott adózó nincs regisztrálva
INVALID_TIMESTAMP A kérésben megadott időbélyeg 1 napon kívül esik
INVALID_EXCHANGE_TOKEN A kérésben szereplő adatszolgáltatási token érvénytelen
INDEX_NOT_SEQUENTIAL A kérésben szereplő index nem sorfolytonos
REQUEST_ID_NOT_UNIQUE A kérésben szereplő requestId nem egyedi
REQUEST_VERSION_NOT_ALLOWED A kérésben szereplő requestVersion tag értéke már nem megengedett
FORBIDDEN A kérésben szereplő technikai felhasználó nem jogosult az endpoint szolgáltatását hívni
INCORRECT_PRODUCT_CODE_CATEGORY_TAKEOVER_01 A környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, de a termékkód fajtájának jelölései között CSK vagy KT kód nem szerepel
LINE_NUMBER_REFERENCE_NOT_UNIQUE A lineNumberReference számlaszinten nem egyedi
INVOICE_LINE_ALREADY_EXISTS A megadott sorszámmal már létezik tétel a számlaláncban
INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE A megadott számla sorszámmal már történt adatszolgáltatás
INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGERATE_EXTREME A megjelölt pénznemhez tartozó árfolyam extrém
ITEM_AGGREGATION_MISMATCH A mergedItemIndicator értéke nem lehet „false”, ha a számlaláncban korábban „true” értéket vett fel
UNINTENDED_MODIFICATION_DELIVERY_DATE A módosítás az eredeti számla teljesítési dátumát a módosító számla keltére módosítja
MODIFY_WITHOUT_MASTER_MISMATCH A módosítás vagy érvénytelenítés olyan okiratra hivatkozik, amelyről létezik érvényes adatszolgáltatás
INVALID_INVOICE_REFERENCE A módosítás vagy érvénytelenítés olyan okiratra hivatkozik, amire vonatkozóan nem történt adatszolgáltatás
INVOICE_TYPE_MISMATCH A módosításban/érvénytelenítésben jelölt számla típusa eltér az alapszámla típusától
INVOICE_REFERENCE_NOT_EXPECTED A módosító okirat adatait nem szabad feltüntetni
INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_ISSUE_DATE_LATE A módosító okirat kelte jövőbeli dátum
INCORRECT_DATE_MODIFICATION_ISSUE_DATE_EARLY A módosító okirat kelte korábbi, mint az eredeti okirat kelte
INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_ISSUE_DATE_EARLY A módosító okirat kelte túl korai
MODIFICATION_INDEX_NOT_UNIQUE A módosító okirat sorszáma nem egyedi a számlaláncon belül
INCORRECT_LINE_REFERENCE A módosító számla hivatkozott tételsora nem szerepel a tárolt számlában, vagy annak utolsó módosításában
INCORRECT_LINE_DATA_VAT_EXEMPTION_NORMAL A normál/gyűjtőszámla tételben adómentesség jelölés ellenére ÁFA adat(ok) szerepel(nek)
INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE_NORMAL A normál/gyűjtőszámla tételben belföldi fordított adózás jelölés ellenére ÁFA adat(ok) szerepel(nek)
INCORRECT_LINE_DATA_MARGIN_SCHEME_INDICATOR_NORMAL A normál/gyűjtőszámla tételben különbözet szerinti szabályozás jelölés ellenére ÁFA adat(ok) szerepel(nek)
INCORRECT_LINE_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE_NORMAL A normál/gyűjtőszámla tételben ÁFA törvény hatályán kívüli jelölés ellenére ÁFA adat(ok) szerepel(nek)
INCORRECT_HEAD_DATA_PERIODICAL_SETTLEMENT A periodicalSettlement értéke nem lehet „false”, ha az időszakra vonatkozó számla első és/vagy utolsó napja kitöltött
INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_INDICATOR A számla különbözet szerinti szabályozás jelölései a tételsorokban és az összesítőben eltérnek
INVOICE_LINE_MISSING A számla nem tartalmaz tételt
INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA_CHARGE_SUM A számla termékdíj-összesítést tartalmaz, de a számlatétel(ek) termékdíj tartalmára vonatkozó adat nincs rögzítve
INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_SUM A számla tétel forintban megadott bruttó értéke eltér a tétel forintban megadott nettó és áfa értékeinek összegétől
INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_PRODUCT_FEE_AMOUNT_SUMMARY A számla tételsor(ok) és az összesítő termékdíj tartalmak kódonként összegzett értéke(i) eltér(nek)
REQUEST_VERSION_REFERENCE_ERROR A számla vagy számlalánc magasabb verziószámú, mint a kérés requestVersion értéke
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_NET_AMOUNT_LINE_HUF A számlasor(ok) forintban megadott nettó értéke(inek) összege eltér a számla forintban feltüntetett nettó értékétől
MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_QUANTITY_SUMMARY_QUANTITY A számlasorokban termékkódonként összegzett termékmennyiség eltér az összesítőben szereplő termékkódonkénti mennyiségtől
INCORRECT_LINE_DATA_UOM_INCOMPLETE A számlatétel saját mértékegység használatát jelölte (unitOfMeasure=”OWN”), de unitOfMeasureOwn elem nem szerepel az adatszolgáltatásban
MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_OBLIGATED_CONTENT_EMPTY A számlatételben termékdíj fizetési kötelezettséget jelzett, de nem közölt adatot
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_SUMMARY A számlaösszesítő nettó és áfaértékek összege eltér a számla bruttó értékétől
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_HUF_SUMMARY A számlaösszesítő nettó és áfaértékek összege forintban eltér a számla forintban feltüntetett bruttó értékétől
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT A számlaösszesítő áfatartalmanként összegzett bruttó értéke eltér a számla bruttó értékétől
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF A számlaösszesítő áfatartalmanként összegzett bruttó értéke forintban eltér a számla forintban feltüntetett bruttó értékétől
INVALID_VAT_DATA A számlában megadott áfakulcs vagy áfaérték nem engedélyezett
INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_TO_FROM A teljesítési időszak záró dátuma korábbi, mint a nyitó dátuma
MISSING_LINE_PRODUCT_FEE_CONTENT A termékdíj-összesítő kitöltött, de a számlatétel(ek) nem tartalmaz(nak) termékdíjadatot
INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_PRODUCT_FEE_AMOUNT A termékdíjjal érintett termék mennyiség és díjtétel szorzata nem egyenlő a termékdíj összegével
INCORRECT_LINE_CALCULATION_NET_AMOUNT A tétel mennyiség és egységár szorzata (figyelembe véve az adott kedvezményt) eltér a nettó értékétől
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_NET_AMOUNT_HUF_LINE A tételsorok nettó értékének egy vagy több, adómértékenként számított összege forintban nem egyezik meg a számlaösszesítőben szereplő, egyező adómértéknél közölt forintban számított nettó értékkel
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_NET_AMOUNT_LINE A tételsorok nettó értékének egy vagy több, adómértékenként számított összege nem egyezik meg a számlaösszesítőben szereplő, egyező adómértéknél közölt nettó értékkel
COMPRESSION_TOLERANCE_EXCEEDED A tömörített számla eredeti mérete túl nagy
INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_TAXPAYERID_DIFFERS A vevő adószáma nem egyezik az alapszámlán feltüntetett vevői adószámmal
INVOICE_COMPLETENESS_NOT_ALLOWED Adatszolgáltatás elektronikus számlaként történő elfogadása nem engedélyezett
INVALID_LINE_VAT_RATE_SIMPLIFIED Adómérték nem adható meg egyszerűsített tétel értékadatként
INVALID_SUMMARY_VAT_RATE_SIMPLIFIED Adómérték nem adható meg egyszerűsített összesítő értékadatként
DUPLICATE_IN_REQUEST Az adatszolgáltatásban többször szerepel ugyan az a számlaszám
DUPLICATE_IN_INVOICE_REFERENCE Az adatszolgáltatásban többször szerepel ugyan az a számlaszám hivatkozás és a módosítás sorrendjét leíró pár
INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_AMOUNT_MISMATCH_NORMAL Az adóalap és felszámított adó eltérésének esete a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF_SUMMARY Az adókulcsonkénti áfaértékek összege eltér a számla áfaértékétől forintban
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT_SUMMARY Az adókulcsonkénti áfaértékek összege eltér a számla áfaösszegétől
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_NET_AMOUNT Az adókulcsonkénti összesített nettó értékek összege eltér a számla nettó értékétől
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_NET_AMOUNT_HUF Az adókulcsonkénti összesített nettó értékek összege forintban eltér a számla forintban feltüntetett nettó értékétől
INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_EXEMPTION Az adómentesség jelölés a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_AMOUNT_MISMATCH_SUMMARY_SIMPLIFIED Az egyszerűsített számla adóalap és felszámított adó eltérésének esetei jelölése a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben szerepel
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_EXEMPTION_SUMMARY_SIMPLIFIED Az egyszerűsített számla adómentesség jelölése a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben szerepel
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE_SUMMARY_SIMPLIFIED Az egyszerűsített számla belföldi fordított adózás jelölése a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben szerepel
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_GROSS_AMOUNT_SUMMARY_SIMPLIFIED Az egyszerűsített számla egy vagy több adótartalomhoz tartozó tételsoraiban szereplő bruttó értékek összege eltér az összesítésében a hozzá tartozó adótartalomnál szereplő bruttó összegtől
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_GROSS_AMOUNT_HUF_SUMMARY_SIMPLIFIED Az egyszerűsített számla egy vagy több adótartalomhoz tartozó tételsoraiban szereplő forintban megadott bruttó értékek összege, eltér az összesítésében a hozzá tartozó adótartalomnál szereplő forintban feltüntetett bruttó összegtől
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_LINE Az egyszerűsített számla egyes tételsoraiban szereplő bruttó értékek összege eltér a számla bruttó összegétől
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_HUF_LINE Az egyszerűsített számla egyes tételsoraiban szereplő forintban feltüntetett bruttó értékek összege eltér a számla forintban megadott bruttó összegétől
INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_INDICATOR_SUMMARY_SIMPLIFIED Az egyszerűsített számla különbözet szerinti szabályozás jelölés értéke a tételsorok és az összesítő között eltér
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_SUMMARY_SIMPLIFIED Az egyszerűsített számla tételsoraiban szereplő áfatartalom jelölés eltér az összesítőben szereplő áfatartalom jelölésektől
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_OUT_OF_SCOPE_SUMMARY_SIMPLIFIED Az egyszerűsített számla Áfa törvény hatályán kívüli jelölés a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben szerepel
SUPPLIER_TAX_NUMBER_MISMATCH Az eladó adószáma eltér a kérésben szereplő adószámtól
INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE Az Áfa törvény hatályán kívüli jelölés a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik
INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER_MISSING Az áfacsoporttag eladó adószáma nincs kitöltve
INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_EXEMPTION_NORMAL Az áfamérték szerinti összesítés adómentesség jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek)
INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE_NORMAL Az áfamérték szerinti összesítés belföldi fordított adózás jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek)
INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_INDICATOR_NORMAL Az áfamérték szerinti összesítés különbözet szerinti adózás jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek)
INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE_NORMAL Az áfamérték szerinti összesítés Áfa törvény hatályán kívüli jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek)
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_VAT_AMOUNT_SUMMARY Az áfamértékhez tartozó nettó összegből és az alkalmazott adómértékből számított áfaösszeg eltér a feltüntetett áfaösszegtől
INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_VAT_AMOUNT_HUF_SUMMARY Az áfamértékhez tartozó nettó összegből és az alkalmazott adómértékből számított áfaösszeg forintban eltér a forintban feltüntetett áfaösszegtől
DOMESTIC_TAXNUMBER_EXPECTED_REVERSE_CHARGE Belföldi fordított adózású ügyletnél a magyar adószám kötelező
CUSTOMER_THIRD_STATE_TAXNUMBER_NOT_EXPECTED Belföldi áfaalany vevő esetén a harmadik országbeli adószám nem adható meg
CUSTOMER_COMMUNITY_TAXNUMBER_NOT_EXPECTED Belföldi áfaalany vevő esetén a közösségi adószám nem adható meg
BAD_QUERY_PARAM_OVERLAP Dátumátfedés a lekérdező paraméterekben
BAD_QUERY_PARAM_EQ_NOT_STANDALONE Egyenlőségre történő keresés nemönmagában áll
INCORRECT_LINE_CALCULATION_GROSS_AMOUNT Egyszerűsített számla tételsor mennyiség és egységár szorzata a kedvezmény adatait figyelembe véve (ha releváns) eltér a tételsor bruttó értékétől
INCORRECT_HEAD_DATA_SUPPLIER_BANKACCOUNT_MISSING Eladó bankszámlaszáma hiányzik
SUPPLIER_FISCAL_MATCH_NAME Eladó és a pénzügyi képviselő neve nem lehet azonos
SUPPLIER_FISCAL_MATCH_TAXPAYER Eladó és pénzügyi képviselő adószáma nem lehet azonos
SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_TAXPAYER Eladó és vevő adószáma nem lehet azonos
SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_BANKACCOUNT Eladó és vevő bankszámlaszáma nem lehet azonos
SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_NAME Eladó és vevő neve nem lehet azonos
ELECTRONIC_INVOICE_HASH_EXPECTED Elektronikus számla hash-értékének megadása kötelező
ELECTRONIC_INVOICE_ANNULMENT_NOT_ALLOWED Elektronikus számlaként elfogadott adatszolgáltatás nem technikai érvényteleníthető
SCHEMA_VIOLATION Element 'common : login' is not valid
SCHEMA_VIOLATION Element 'common : taxNumber' is not valid
INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_HUF Eltérés a gyűjtőszámla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értéke között
INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_UNIT_PRICE_HUF Eltérés a gyűjtőszámla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott egységára között
INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_NET_AMOUNT_HUF Eltérés a gyűjtőszámla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott nettó értéke között
INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_VAT_AMOUNT_HUF Eltérés a gyűjtőszámla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott áfa értéke között
INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGE_RATE_1 Eltérés a megadott árfolyam és a pénznem (HUF) között
INCORRECT_HEAD_DATA_CURRENCY_CODE_HUF Eltérés a pénznem (HUF) és a megadott árfolyam között
INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_RATE_NET_AMOUNT_HUF Eltérés a számla eredeti pénznemben és forintban megadott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó összegei között
INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_RATE_VAT_AMOUNT_HUF Eltérés a számla eredeti pénznemben és forintban megadott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás áfaösszegei között
INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_GROSS_AMOUNT_HUF Eltérés a számla eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó összegei között
INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_NET_AMOUNT_HUF Eltérés a számla eredeti pénznemben és forintban megadott nettó értékei között
INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_HUF Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értéke között
INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_UNIT_PRICE_HUF Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott egységára között
INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_NET_AMOUNT_HUF Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott nettó értéke között
INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_VAT_AMOUNT_HUF Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott áfa értéke között
INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_CONTENT_GROSS_AMOUNT_HUF Eltérés az egyszerűsített számla eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értékei között
INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_SIMPLIFIED_HUF Eltérés az egyszerűsített számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értéke között
INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF Eltérés az áfaösszeg eredeti pénznemben és forintban megadott értékei között
INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_GROSS_AMOUNT Eredeti (CREATE) egyszerűsített számla bruttó összege nem lehet negatív
INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_NET_AMOUNT Eredeti (CREATE) számla nettó összege nem lehet negatív
OPERATION_FAILED Feldolgozás sikertelen
INCORRECT_DATE_AGGREGATE_INVOICE_ISSUE_DATE Gyűjtőszámla kelte korábbi, mint az egyes tételsorok teljesítési dátuma közül a legnagyobb
INCORRECT_DATE_AGGREGATE_INVOICE_DELIVERY_DATE Gyűjtőszámla teljesítési dátumaként szereplő dátum nem azonos a tételsoroknál megjelölt teljesítési dátumok közül a legkésőbbivel
INCORRECT_PRODUCT_CODE_CATEGORY_VALUE_TAKEOVER_01 Ha a környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, és a termékkód jelölése „KT”, a termékkód értéke csak „601” lehet
INCORRECT_PRODUCT_CODE_FEE_WEIGHT Ha a termékdíj köteles termék tömege kilogrammban elem kitöltött, akkor a termékkód fajtája csak „CSK”, vagy „KT” lehet
INVALID_HEADER_VERSION Header verziója érvénytelen
INVALID_SECURITY_USER Helytelen authentikációs adatok
INVALID_USER_RELATION Helytelen felhasználói kapcsolat
INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_AGGREGATE_PRODUCT_CHARGE_SUM Helytelen termékdíj-számítás. A termékdíjak termékkódonkénti összege eltér a termékdíj összesen értéktől
INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EUE Helytelen vevő adószám. EUE választása esetén csak a közösségi adószám lehet kitöltött
INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_EUFAD37 Helytelen áfa jelölés. EUFAD37 választása esetén a vevő áfa jelölése csak egyéb (OTHER) lehet
INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_EUFADE Helytelen áfa jelölés. EUFADE választása esetén a vevő áfa jelölése csak egyéb (OTHER) lehet
INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET_SIMPLIFIED Helytelen áfa jelölés. KBAET választása esetén a vevő áfa jelölése csak egyéb (OTHER) lehet
INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET Helytelen áfa jelölés. KBAET választása esetén a vevő áfa jelölése csak egyéb (OTHER) lehet
INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK Helytelen áfa jelölés. KBAUK választása esetén a vevő áfa jelölése csak magánszemély (PRIVATE_PERSON) vagy egyéb (OTHER) lehet
INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK_SIMPLIFIED Helytelen áfa jelölés. KBAUK választása esetén a vevő áfa jelölése csak magánszemély (PRIVATE_PERSON) vagy egyéb (OTHER) lehet
DECOMPRESSION_ERROR Hiba a kitömörítés közben
INVALID_ANNULMENT_REFERENCE Hibás a számla hivatkozás technikai érvénytelenítés esetén
INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_TAXPAYERID Hibás adószám. A vevő adószáma nem élő
INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_GROUPMEMBER_TAXNUMBER Hibás adószám. A vevő ÁFA csoporttagként megadott adószáma csoporthoz tartozik
INCORRECT_HEAD_DATA_SUPPLIER_GROUPMEMBER_TAXPAYERID Hibás adószám. Eladóként áfa csoporttag adószáma lett megadva
INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_GROUPMEMBER_TAXPAYERID Hibás adószám. Vevőként áfacsoporttag adószáma lett megadva
INCORRECT_CITY_ZIP_CODE_SUPPLIER Hibás címadat, irányítószám és helységnév nem kapcsolódik egymáshoz (eladó)
INCORRECT_CITY_ZIP_CODE_FISCAL_REPRESENTATIVE Hibás címadat, irányítószám és helységnév nem kapcsolódik egymáshoz (pénzügyi képviselő)
INCORRECT_CITY_ZIP_CODE_CUSTOMER Hibás címadat, irányítószám és helységnév nem kapcsolódik egymáshoz (vevő)
BAD_QUERY_PARAM_OPERATOR_COLLISION Hibás intervallum meghatározás a lekérdezésben
INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE Hibás jelölés: belföldi fordított adózás jelölése esetén a vevő csak belföldi áfaalany lehet
INCORRECT_HEAD_DATA_SUPPLIER_COMMUNITY_VAT_NUMBER Hibás közösségi adószám. Az eladó adószámának első nyolc karaktere nem egyezik meg közösségi adószámának utolsó 8 karakterével
LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_SUMMARY_NORMAL Hibás számlaösszesítő. Az egyszerűsített számla normál számlaösszesítőt tartalmaz
LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_LINE_NORMAL Hibás számlaösszesítő. Egyszerűsített számla normál számlatétel(eke)t tartalmaz
LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_LINE_SIMPLIFIED Hibás számlaösszesítő. Normál vagy gyűjtőszámla egyszerűsített számlatétel(eke)t tartalmaz
LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_SUMMARY_SIMPLIFIED Hibás számlaösszesítő. Normál vagy gyűjtőszámla egyszerűsített számlaösszesítőt tartalmaz
INCOMPLETE_ELECTRONIC_INVOICE_REFERENCE Hivatkozott számla nem elektronikus számlaként elfogadott adatszolgáltatás
CUSTOMER_INFO_MISSING Hiányoznak a vevő adatai
INCORRECT_LINE_DATA_LINE_AMOUNTS_SIMPLIFIED_MANDATORY Hiányzó számla tételsor érték adatok
INCORRECT_LINE_DATA_LINE_AMOUNTS_NORMAL_MANDATORY Hiányzó tételsor érték adatok
TIMEOUT Időtúllépés, a NAV szervere nem válaszol
FORBIDDEN Jogosultság szükséges
MAINTENANCE_MODE Karbantartás van folyamatban
BAD_QUERY_PARAM_SUPPLIER_NOT_EXPECTED Kiállítóként kereséskor nem szabad a kiállító adószámára szűrni
INVALID_REQUEST_SIGNATURE_HASH_CRYPTO Kérés aláírásának hash-képző algoritmusa helytelen
INVALID_REQUEST_VERSION Kérés verziója érvénytelen
MULTIPLE_INDICES_WITH_BATCH_INVOICE_FOUND Kötegelt módosítás (is) található a kérésben, azonban a kérés egynél több indexet tartalmaz
CREATE_WITH_BATCH_INVOICE_FOUND Kötegelt módosítás CREATE operációval került beküldésre
BATCH_INDEX_NOT_SEQUENTIAL Kötegelt módosítás belső indexe nem sorfolytonos
BATCH_INVOICE_CARDINALITY_ERROR Kötegelt módosításnak legalább 2 módosító okiratot kell tartalmaznia
CUSTOMER_NOT_IDENTICAL Kötegelt módosításról szóló adatszolgáltatásban a vevő adatai nem azonosak
CUSTOMER_DATA_NOT_EXPECTED Magánszemély vevő adatait nem szabad feltüntetni
INVOICE_COMPLETENESS_PRIVATE_PERSON_INDICATOR_MISMATCH Magánszemélynek kiállított számla adatszolgáltatása nem lehet elektronikus számlaként elfogadott
INCORRECT_LINE_DATA_SELF_LINE_NUMBER Másik számlatételre közölt hivatkozás az adott tétel saját sorszámát tartalmazza
INVOICE_REFERENCE_EXPECTED Módosító okirat esetén eredeti számlára történő hivatkozás kötelező
INCORRECT_HEAD_DATA_MOD_REF_INVOICE_NUMBER Módosító okirat sorszáma megegyezik az eredeti számláéval
INVOICE_APPEARANCE_MISMATCH Nem elektronikus megjelenésű számla adatszolgáltatása nem lehet elektronikus számlaként elfogadott
CUSTOMER_NOT_ASSIGNED Nem engedélyezett vevői adószám
INCORRECT_LINE_DATA_AGGREGATE_INVOICE_LINE_DATA Nem gyűjtőszámla gyűjtőszámlára jellemző tételadatot tartalmaz
INCORRECT_HEAD_DATA_FISCAL_REPRESENTATIVE_TAX_NUMBER Nem létező adószám (pénzügyi képviselő)
NOT_ALLOWED_EXCEPTION Nem létező művelet
INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA_CUSTOMER_TAXPAYERID Nem létező vevő adószám a termékdíj összesítőben
CUSTOMER_DATA_EXPECTED Nem magánszemély vevő adatainak megadása kötelező
LINE_NUMBER_NOT_SEQUENTIAL Nem sorfolytonos számozás az invoiceLines listaelemen belül
SCHEMA_VIOLATION Nem séma-valid XML
INVALID_REQUEST Nem séma-valid XML a request body-ban
INCORRECT_LINE_DATA_LINE_AMOUNTS_SIMPLIFIED_NOT_ALLOWED Normál vagy gyűjtőszámla tétele egyszerűsített számla tételsor összegzést tartalmaz
INCORRECT_HEAD_DATA_FISCALREPRESENTATIVE Pénzügyi képviselő adat csak akkor lehet kitöltve, ha az eladó adószámának megyekódja „51”
INVALID_REQUEST Rosszul formázott az XML a request body-ban
INCORRECT_PRODUCT_CODE_VALUE_OWN Saját termékkód érték nem megfelelő elemben szerepel
INCORRECT_DATE_INVOICE_ISSUE_DATE_LATE Számla kelte jövőbeli dátum
INCORRECT_DATE_INVOICE_ISSUE_DATE_EARLY Számla kelte több, mint 10 nappal korábbi, mint az adatszolgáltatás dátuma
INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_MODIFICATIONINDEX_UNREAL Számla módosítás sorszáma irreális
MODIFICATIONINDEX_SEQUENCE_INCOMPLETE Számla módosítás sorszámozása hiányos
MANDATORY_LINE_CONTENT_MISSING Számlasor kötelező tartalmi eleme hiányzik
LINE_MODIFICATION_EXPECTED Számlasor módosítási adatai hiányoznak
LINE_MODIFICATION_NOT_EXPECTED Számlasor módosítási adatait nem szabad feltüntetni
MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_MEASURING_SUMMARY Számlasor(ok)ban és termékdíj összesítésben elétérő díjtétel szerepel
INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_PERCENTAGE Számlasoroktól eltérő áfamérték az összesítésben
MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_CONTENT_SUMMARY_EMPTY Számlatétel(ek)ben termékdíjadat szerepel, de termékdíj-összesítő nincs kitöltve
INVALID_PASSWORD_HASH_CRYPTO Technikai felhasználó jelszavának hash-képző algoritmusa helytelen
ANNULMENT_IN_PROGRESS Technikai érvénytelenítés van folyamatban
INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_DATE_LATE Teljesítés dátuma túl távoli. Kiállítás és teljesítés között legalább 13 hónap az eltérés
INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_DATE_EARLY Teljesítési dátum elévült időszakra esik
MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_OBLIGATED_SUMMARY_EMPTY Termékdíj fizetési kötelezettséget jelzett, de nem közölt termékdíj-összesítőt
INCORRECT_PRODUCT_CODE_VALUE_TAKEOVER_01 Termékdíj kötelezett tétel VTSZ termékkód értéke hibás (kezdete 271019, 271020, 3403, 3819 lehet)
INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA_OBLIGATED_LINE Termékdíjas tétel esetén a jogszabályok által előírt termékdíj tartalmára vonatkozó adatok kitöltése kötelező
INCORRECT_PRODUCT_CODE_FEE_CATEGORY Termékkód fajtája típus megjelölése hiba (CSK vagy KT lehet)
INCORRECT_PRODUCT_CODE_FEE_SUMMARY_CATEGORY Termékkód fajtája típus megjelölése hiba (CSK vagy KT lehet)
SCHEMA_VIOLATION The content of element customerVatData is not complete
INCORRECT_PRODUCT_CODE_FEE_CATEGORY_MISSING Tételsorban olyan termékkód típust közölt, amely az összesítőben nem szerepel
STATUS_QUERY_NOT_ALLOWED Túl alacsony a státusz lekérdezés verziószáma
BAD_QUERY_PARAM_RANGE_EXCEEDED Túl nagy lekérdezési intervallum
DUPLICATE_INVOICE_LINE_CREATION Ugyanazzal a sorszámmal egy sor többször van hozzáadva a számlához
SCHEMA_VIOLATION Value is not facet-valid with respect to minExclusive for type ExchangeRateType
SCHEMA_VIOLATION Value is not facet-valid with respect to pattern .{1,8} for type TaxpayerIdType
SCHEMA_VIOLATION Value is not facet-valid with respect to pattern [A-Z]{2}[0-9A-Z]{2,13} for type CommunityVatNumberType
SCHEMA_VIOLATION Value is not facet-valid with respect to pattern {1,50} for type SimpleText50NotBlankType
INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_TAX_NUMBER Vevő adószáma nem létezik
MISSING_CUSTOMER_DOMESTIC_TAXNUMBER Vevő belföldi adószám hiányzik
INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_COMMUNITY_VAT_NUMBER Vevő közösségi adószáma hibás
BAD_QUERY_PARAM_SUPPLIER_EXPECTED Vevői kereséskor többértelmű eredményhalmaz, szűrni kell a kiállító adószámára
INVALID_LINE_VAT_RATE_NORMAL Áfatartalom nem adható meg nem egyszerűsített tétel érték adatként
INVALID_SUMMARY_VAT_RATE_NORMAL Áfatartalom nem adható meg nem egyszerűsített összesítő érték adatként
INCORRECT_LINE_DATA_PRODUCTCODE_SZJ Érvénytelen SZJ szám
INCORRECT_LINE_DATA_PRODUCTCODE_TESZOR Érvénytelen TESZOR szám
INVALID_LINE_VAT_AMOUNT_MISMATCH_CODE Érvénytelen adóalap és felszámított adó eltérés kód (tétel)
INVALID_SUMMARY_VAT_AMOUNT_MISMATCH_CODE Érvénytelen adóalap és felszámított adó eltérés kód (összesítő)
INVALID_LINE_VAT_AMOUNT_MISMATCH_VAT_RATE Érvénytelen adóalap és felszámított adó eltérés áfamérték (tétel)
INVALID_SUMMARY_VAT_AMOUNT_MISMATCH_VAT_RATE Érvénytelen adóalap és felszámított adó eltérés áfamérték (összesítő)
INVALID_LINE_VAT_EXEMPTION_CODE Érvénytelen adómentességi kód (tétel)
INVALID_SUMMARY_VAT_EXEMPTION_CODE Érvénytelen adómentességi kód (összesítő)
INVALID_CUSTOMER Érvénytelen adózó
INCORRECT_COUNTY_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER Érvénytelen csoporttag megyekód (eladó)
INCORRECT_COUNTY_CODE_CUSTOMER_GROUPMEMBER Érvénytelen csoporttag megyekód (vevő)
INVALID_INVOICE_HASH_CRYPTO Érvénytelen hash-képző algoritmus
INVALID_INVOICE_HASH Érvénytelen hash-érték
INVALID_REQUEST_SIGNATURE Érvénytelen kérés aláírás
INCORRECT_COUNTY_CODE_SUPPLIER Érvénytelen megyekód (eladó)
INCORRECT_COUNTY_CODE_FISCALREPRESENTATIVE Érvénytelen megyekód (pénzügyi képviselő)
INCORRECT_COUNTY_CODE_CUSTOMER Érvénytelen megyekód (vevő)
INCORRECT_COUNTY_CODE_TAXNUMBEROFOBLIGATOR Érvénytelen megyekód a termékdíj fizetésére kötelezett adószámában
INCORRECT_COUNTRY_CODE_SUPPLIERADDRESS Érvénytelen országkód (eladó)
INCORRECT_COUNTRY_CODE_FISCALREPRESENTATIVEADDRESS Érvénytelen országkód (pénzügyi képviselő)
INCORRECT_COUNTRY_CODE_CUSTOMERADDRESS Érvénytelen országkód (vevő)
INVALID_INVOICE_NUMBER Érvénytelen számla sorszám
INCORRECT_LINE_DATA_PRODUCTCODE_VTSZ Érvénytelen vámtarifaszám
INVALID_LINE_VAT_OUT_OF_SCOPE_CODE Érvénytelen Áfa törvény hatályán kívüliséget jelölő kód (tétel)
INVALID_SUMMARY_VAT_OUT_OF_SCOPE_CODE Érvénytelen Áfa törvény hatályán kívüliséget jelölő kód (összesítő)
INCORRECT_VAT_CODE_TAXNUMBEROFOBLIGATOR Érvénytelen áfakód a termékdíj fizetésre kötelezett adószámában
INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER Érvénytelen áfakód. Eladó áfakódja nem lehet 4-es
INCORRECT_VAT_CODE_FISCALREPRESENTATIVE Érvénytelen áfakód. Pénzügyi képviselő áfakódja 1, 2, vagy 4 lehet
INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_AMOUNT_NOT_ZERO_SIMPLIFIED Érvénytelenítő egyszerűsített számla bruttó összege nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített bruttó összegével összeadva
INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_NETAMOUNT_NOT_ZERO_NORMAL Érvénytelenítő számla nettó összege nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített nettó összegével összeadva
INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_VATAMOUNT_NOT_ZERO_HUF Érvénytelenítő számla áfa összege forintban nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített áfa forint összegével összeadva
INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_VATAMOUNT_NOT_ZERO Érvénytelenítő számla áfa összege nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített áfa összegével összeadva
INVOICE_COMPLETENESS_MERGED_ITEM_INDICATOR_MISMATCH Összevont tételeket tartalmazó számla adatszolgáltatása nem lehet elektronikus számlaként elfogadott

Hibaüzenet esetén teendő

Hibaüzenet esetén, ha a NAV felé történő adatszolgáltatás nem történt meg, akkor azt haladéktalanul pótolni kell, meg kell ismételni a műveletet a helyes beállításokkal, helyes tartalommal, vagy ha ez nem tud megvalósulni, akkor a számláról történő manuális adatszolgáltatással. Ha pedig az adatszolgáltatás már megtörtént, de hibás (a számlával nem egyező) adatokkal, akkor a technikai érvénytelenítésre van lehetőség. Azokban az esetekben, amikor nem csak az adatszolgáltatás, hanem a számla is tartalmilag hibás, és emiatt ír hibaüzenetet a NAV, akkor sztornózás és új számla kiállítása válhat szükségessé.

Hibaüzenetek elkerülése

Győződjön meg róla, hogy a NAV Online Számla felületén minden szükséges beállítást helyesen elvégzett és létrehozott egy technikai felhasználót, amelynek kódjait (felhasználónév, jelszó, XML aláírókulcs, XML cserekulcs) ismeri. Ezen kódokkal lehetséges a kiállított számlákról történő adatszolgáltatás, valamint a számlák adattartalmának és állapotának lekérése is. Használjon olyan számlázó programot, amely NAV kimaradás esetén is biztosítja a megfelelő adatszolgáltatást, és amely érthetően közli még a számla kiállítása előtt, ha valamilyen adattartalmi hibát észlel a dokumentumban.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!