NAV hiba: Érvénytelen áfakód. Eladó áfakódja nem lehet 4-es

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER

Érvénytelen áfakód. Eladó áfakódja nem lehet 4-es

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen áfakód" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha az eladó áfakódja érvénytelen. (értékkészlet: 1, 2, 3, 5) Csak akkor fut le, ha az elem kitöltött.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / supplierInfo / supplierTaxNumber / vatCode

Súlyosság

A "Érvénytelen áfakód. Eladó áfakódja nem lehet 4-es" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!