NAV hiba: Az adókulcsonkénti összesített nettó értékek összege forintban eltér a számla forintban feltüntetett nettó értékétől

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_NET_AMOUNT_HUF

Az adókulcsonkénti összesített nettó értékek összege forintban eltér a számla forintban feltüntetett nettó értékétől

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen összesítésszámítás" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a számlaösszesítőben szereplő adókulcsonkénti (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különbözeti adózás jelölését) nettó értékek összege forintban eltér a számla forintban megadott nettó értékétől. Tolerált eltérés: invoiceNetAmountHUF forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryNormal / summaryByVatRate / vatRateNetData / vatRateNetAmountHUF

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryNormal / invoiceNetAmountHUF

Súlyosság

Az "Az adókulcsonkénti összesített nettó értékek összege forintban eltér a számla forintban feltüntetett nettó értékétől" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!