NAV hiba: A tétel mennyiség és egységár szorzata (figyelembe véve az adott kedvezményt) eltér a nettó értékétől

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_LINE_CALCULATION_NET_AMOUNT

A tétel mennyiség és egységár szorzata (figyelembe véve az adott kedvezményt) eltér a nettó értékétől

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen tételszámítás" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a tétel mennyiségének és egységárának szorzataként számított és az esetleges kedvezményekkel csökkentett nettó érték eltér a tételsorhoz közölt nettó értéktől. A számított nettó érték meghatározása: Ha a kedvezmény összege (discountValue) kitöltött, akkor Számított nettó érték=a mennyiség és egységár szorzata, csökkentve a kedvezmény összegével. Ha a kedvezmény százalékban van megadva, vagyis a distcountRate kitöltött, akkor Számított nettó érték = a mennyiség és egységár szorzata, csökkentve a mennyiség, az egységár és a százalékban kifejezett kedvezmény szorzatával. A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha … / quantity, … / unitPrice, … / lineNetAmount elemek kitöltöttek, illetve módosító / sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / quantity

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / unitPrice

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineDiscountData / discountValue

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineDiscountData / discountRate

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineAmountsNormal / lineNetAmountData / lineNetAmount

Súlyosság

Az "A tétel mennyiség és egységár szorzata (figyelembe véve az adott kedvezményt) eltér a nettó értékétől" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!