NAV hiba: Az áfamérték szerinti összesítés Áfa törvény hatályán kívüli jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek)

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE_NORMAL

Az áfamérték szerinti összesítés Áfa törvény hatályán kívüli jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek)

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen összesítő adat" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla áfamérték szerinti összesítés Áfa törvény hatályon kívüli jelölés szerepel, mégis 0-tól eltérő adómértékhez tartozó áfaadat(ok) kerül(nek) megadásra.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryNormal / summaryByVatRate / vatRate / vatOutOfScope

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryNormal / summaryByVatRate / vatRateVatData

Súlyosság

Az "Az áfamérték szerinti összesítés Áfa törvény hatályán kívüli jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek)" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!