NAV hiba: A periodicalSettlement értéke nem lehet „false”, ha az időszakra vonatkozó számla első és/vagy utolsó napja kitöltött

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_HEAD_DATA_PERIODICAL_SETTLEMENT

A periodicalSettlement értéke nem lehet „false”, ha az időszakra vonatkozó számla első és/vagy utolsó napja kitöltött

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen számlafejadat" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha időszakos elszámolás kezdő és / vagy záró dátumának kitöltöttsége esetén a periodicalSettlement elem „false” értéket vesz fel. Csak akkor fut le, ha legalább az egyik dátum és a periodicalSettlement elemek kitöltöttek. invoiceMain / invoice / invoiceHead / invoiceDetail / periodicalSettlement invoiceMain / invoice / invoiceHead / invoiceDetail / invoiceDeliveryPeriodStart invoiceMain / invoice / invoiceHead / invoiceDetail / invoiceDeliveryPeriodEnd
invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/periodicalSettlement

Súlyosság

Az "A periodicalSettlement értéke nem lehet „false”, ha az időszakra vonatkozó számla első és/vagy utolsó napja kitöltött" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!