NAV hiba: Vevő közösségi adószáma hibás

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_COMMUNITY_VAT_NUMBER

Vevő közösségi adószáma hibás

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen számlafejadat" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha az első két karakter nem szerepel a meglévő értékkészletben (értékkészlet: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK), vagy az adószám CDV hibás. Csak akkor fut le, ha a közösségi adószám kitöltött.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / customerInfo / customerVatData / communityVatNumber

Súlyosság

A "Vevő közösségi adószáma hibás" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!