NAV hiba: Érvénytelenítő egyszerűsített számla bruttó összege nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített bruttó összegével összeadva

NAV hibaüzenet információk

INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_AMOUNT_NOT_ZERO_SIMPLIFIED

Érvénytelenítő egyszerűsített számla bruttó összege nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített bruttó összegével összeadva

Jelentés

Ez az üzenet az "Inkonzisztens számlamódosítás adatok" csoportba tartozik. Jelentése: Érvénytelenítő számlaként (API invoiceOperation=STORNO) beküldött egyszerűsített számla esetén figyelmeztet, ha a hivatkozott alapszámlának és korábbi módosításainak összesített bruttó összegéhez (invoiceGrossAmount) a STORNO operációval beküldött számla összegét hozzáadva nem nulla adódik. Tolerált eltérés: 1 egység a számla pénznemében. Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=STORNO és a korábbi módosítások lánca (modificationIndex) hiánytalan.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / SummarySimplified / invoiceGrossAmount

Súlyosság

A "Érvénytelenítő egyszerűsített számla bruttó összege nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített bruttó összegével összeadva" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!