NAV hiba: A termékdíjjal érintett termék mennyiség és díjtétel szorzata nem egyenlő a termékdíj összegével

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_PRODUCT_FEE_AMOUNT

A termékdíjjal érintett termék mennyiség és díjtétel szorzata nem egyenlő a termékdíj összegével

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen termékdíj-számítás" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a termékdíjjal érintett termékek mennyiségének és a termékdíj díjtételének szorzata eltér a termékdíj összegétől termékdíj kódonként. (productFeeQuantity * productFeeRate <> productFeeAmount) Csak akkor fut le, ha a termékdíjjal kapcsolatos összesítő adatok kitöltöttek. A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / productFeeSummary / productFeeData / productFeeQuantity

InvoiceData / invoiceMain / invoice / productFeeSummary / productFeeData / productFeeRate

InvoiceData / invoiceMain / invoice / productFeeSummary / productFeeData / productFeeAmount

Súlyosság

Az "A termékdíjjal érintett termék mennyiség és díjtétel szorzata nem egyenlő a termékdíj összegével" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!