NAV hiba: Az áfamértékhez tartozó nettó összegből és az alkalmazott adómértékből számított áfaösszeg eltér a feltüntetett áfaösszegtől

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_VAT_AMOUNT_SUMMARY

Az áfamértékhez tartozó nettó összegből és az alkalmazott adómértékből számított áfaösszeg eltér a feltüntetett áfaösszegtől

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen összesítésszámítás" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha az adott áfakulcshoz (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különbözeti adózás jelölését) nettó összegéből és az alkalmazott adómértékből következő áfaösszeg eltér a feltüntetett áfaösszegtől. Csak akkor fut le, ha az áfa alapja nem nulla (vatRateNetAmount <> 0). Tolerált eltérés: vatRateVatAmount 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryNormal / summaryByVatRate / vatRateNetData / vatRateNetAmount

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryNormal / summaryByVatRate / vatRate

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryNormal / summaryByVatRate / vatRateVatData / vatRateVatAmount

Súlyosság

Az "Az áfamértékhez tartozó nettó összegből és az alkalmazott adómértékből számított áfaösszeg eltér a feltüntetett áfaösszegtől" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!