NAV hiba: Eltérés az áfaösszeg eredeti pénznemben és forintban megadott értékei között

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF

Eltérés az áfaösszeg eredeti pénznemben és forintban megadott értékei között

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen összesítő adatok" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a számla áfaösszege a számla pénznemében és a számla áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. invoiceVatAmount * exchangeRate <> invoiceVatAmountHUF A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / invoiceDetail / exchangeRate

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryNormal / invoiceVatAmount

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryNormal / invoiceVatAmountHUF

Súlyosság

Az "Eltérés az áfaösszeg eredeti pénznemben és forintban megadott értékei között" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!