NAV hiba: A módosító okirat kelte túl korai

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_ISSUE_DATE_EARLY

A módosító okirat kelte túl korai

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen dátumadat" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a módosító okirat kelte legalább 15 nappal korábbi, mint az adatszolgáltatás napja. Akkor jelenhet meg ez az üzenet, ha egy módosító számláról az adatszolgáltatás későn történik, legalább tizenöt nappal később, mint a számla kiállítási dátuma.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceIssueDate

Súlyosság

Az "A módosító okirat kelte túl korai" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!