NAV hiba: A mergedItemIndicator értéke nem lehet „false”, ha a számlaláncban korábban „true” értéket vett fel

NAV hibaüzenet információk

ITEM_AGGREGATION_MISMATCH

A mergedItemIndicator értéke nem lehet „false”, ha a számlaláncban korábban „true” értéket vett fel

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen számlatételadat" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a beküldött számlához tartozó számlaláncban van olyan korábbi számla, ahol a mergedItemIndicator = true, de a számla mergedItemIndicator értéke false. invoiceMain / invoice / invoiceLines / mergedItemIndicator invoiceMain / invoice / invoiceReference / modificationIndex
invoiceMain/invoice/invoiceLines/mergedItemIndicator

Súlyosság

Az "A mergedItemIndicator értéke nem lehet „false”, ha a számlaláncban korábban „true” értéket vett fel" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!