NAV hiba: Helytelen áfa jelölés. KBAUK választása esetén a vevő áfa jelölése csak magánszemély (PRIVATE_PERSON) vagy egyéb (OTHER) lehet

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK

Helytelen áfa jelölés. KBAUK választása esetén a vevő áfa jelölése csak magánszemély (PRIVATE_PERSON) vagy egyéb (OTHER) lehet

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen számlatételadat" csoportba tartozik. Jelentése: Normál számlánál figyelmeztet, ha adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés (vatExemption / case=KBAUK) választása esetén a vevő áfa jelölése belföldi (customerVatStatus=DOMESTIC).

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / customerInfo / customerVatStatus

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLine / line / lineAmountsNormal / lineVatRate / vatExemption / case

Súlyosság

A "Helytelen áfa jelölés. KBAUK választása esetén a vevő áfa jelölése csak magánszemély (PRIVATE_PERSON) vagy egyéb (OTHER) lehet" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!