NAV hiba: Számla kelte több, mint 10 nappal korábbi, mint az adatszolgáltatás dátuma

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_DATE_INVOICE_ISSUE_DATE_EARLY

Számla kelte több, mint 10 nappal korábbi, mint az adatszolgáltatás dátuma

Jelentés

Ez az üzenet a "Tájékoztatás" csoportba tartozik. Jelentése: A számla kiállítása és a NAV felé történő adatszolgáltatás között legalább 10 nap telt el, tehát az adatszolgáltatás későn történt. A számlázó programnak a kiállított számla adatait továbbítania kell a NAV-hoz. Főszabály szerint az adatszolgáltatást a kiállításkor azonnal teljesíteni kell és a számlázó programból emberi beavatkozás nélkül, automatikusan kell történnie. Az azonnaliság az észszerűség határain belül értelmezendő. (Számlarendelet 13 / A. § (1) bekezdése. és Számlarendelet 8. § (6) bekezdése)

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceIssueDate

Súlyosság

A "Számla kelte több, mint 10 nappal korábbi, mint az adatszolgáltatás dátuma" üzenet csak egy tájékoztató jelzés.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!