NAV hiba: A környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, de a termékkód fajtájának jelölései között CSK vagy KT kód nem szerepel

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_PRODUCT_CODE_CATEGORY_TAKEOVER_01

A környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, de a termékkód fajtájának jelölései között CSK vagy KT kód nem szerepel

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen termékkód" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, de a termékkódok között nem szerepel „CSK”, vagy „KT”. Csak akkor fut, ha mindkét elem kitöltött.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / productFeeClause / productFeeTakeoverData / takeoverReason

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineProductFeeContent / productFeeCode / productCodeCategory

Súlyosság

Az "A környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, de a termékkód fajtájának jelölései között CSK vagy KT kód nem szerepel" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!