NAV hiba: Hibás számlaösszesítő. Normál vagy gyűjtőszámla egyszerűsített számlatétel(eke)t tartalmaz

NAV hibaüzenet információk

LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_LINE_SIMPLIFIED

Hibás számlaösszesítő. Normál vagy gyűjtőszámla egyszerűsített számlatétel(eke)t tartalmaz

Jelentés

Ez az üzenet a "Sor-összesítés típuseltérés" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha normál-, vagy gyűjtőszámlában egyszerűsített számlatételadatok kerülnek kitöltésre.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / invoiceDetail / invoiceCategory

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineAmountsSimplified

Súlyosság

A "Hibás számlaösszesítő. Normál vagy gyűjtőszámla egyszerűsített számlatétel(eke)t tartalmaz" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!