NAV hiba: Számlasor(ok)ban és termékdíj összesítésben elétérő díjtétel szerepel

NAV hibaüzenet információk

MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_MEASURING_SUMMARY

Számlasor(ok)ban és termékdíj összesítésben elétérő díjtétel szerepel

Jelentés

Ez az üzenet a "Hiányzó termékdíjadat" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a számlasorokban és a termékdíjas összesítőben eltérő díjtétel kerül megadásra termékkódonként. Csak akkor fut le, ha valamennyi elem kitöltött, illetve módosító / sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineProductFeeContent / productFeeMeasuringUnit

InvoiceData / invoiceMain / invoice / productFeeSummary / productFeeData / productFeeMeasuringUnit

Súlyosság

A "Számlasor(ok)ban és termékdíj összesítésben elétérő díjtétel szerepel" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!