NAV hiba: Érvénytelenítő számla nettó összege nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített nettó összegével összeadva

NAV hibaüzenet információk

INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_NETAMOUNT_NOT_ZERO_NORMAL

Érvénytelenítő számla nettó összege nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített nettó összegével összeadva

Jelentés

Ez az üzenet az "Inkonzisztens számlamódosítás adatok" csoportba tartozik. Jelentése: Érvénytelenítő számlaként (API invoiceOperation=STORNO) beküldött normál vagy gyűjtőszámla esetén figyelmeztet, ha a hivatkozott alapszámlának és korábbi módosításainak összesített nettó összegéhez (invoiceNetAmount) a STORNO operációval beküldött számla összegét hozzáadva nem nulla adódik. Tolerált eltérés: 1 egység a számla pénznemében. Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=STORNO és modifyWithoutMaster = false és a korábbi módosítások lánca (modificationIndex) hiánytalan.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / SummaryNormal / invoiceNetAmount

Súlyosság

A "Érvénytelenítő számla nettó összege nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített nettó összegével összeadva" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!