NAV hiba: A számla termékdíj-összesítést tartalmaz, de a számlatétel(ek) termékdíj tartalmára vonatkozó adat nincs rögzítve

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA_CHARGE_SUM

A számla termékdíj-összesítést tartalmaz, de a számlatétel(ek) termékdíj tartalmára vonatkozó adat nincs rögzítve

Jelentés

Ez az üzenet a "Hiányzó termékdíjadat" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet a hiányzó termékdíjadat(ok)ra, ha a termékdíj-összesítő kitöltött. Csak akkor fut, ha a termékdíj összesítő kitöltött.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / productFeeSummary

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineProductFeeContent

Súlyosság

Az "A számla termékdíj-összesítést tartalmaz, de a számlatétel(ek) termékdíj tartalmára vonatkozó adat nincs rögzítve" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!