NAV hiba: Számla módosítás sorszáma irreális

NAV hibaüzenet információk

INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_MODIFICATIONINDEX_UNREAL

Számla módosítás sorszáma irreális

Jelentés

Ez az üzenet az "Inkonzisztens számlamódosítás adatok" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha módosító vagy sztornó számlaként beküldött számla (API invoiceOperation=MODIFY vagy invoiceOperation=STORNO) esetén a módosítás sorszáma irreálisan nagy (modificationIndex > 1000). Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=MODIFY vagy invoiceOperation=STORNO.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceReference / modificationIndex

Súlyosság

A "Számla módosítás sorszáma irreális" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!