NAV hiba: Érvénytelen Áfa törvény hatályán kívüliséget jelölő kód (tétel)

NAV hibaüzenet információk

INVALID_LINE_VAT_OUT_OF_SCOPE_CODE

Érvénytelen Áfa törvény hatályán kívüliséget jelölő kód (tétel)

Jelentés

Ez az üzenet a "Blokkoló validációs hibakódok" csoportba tartozik. Jelentése: Az összes számlatípusnál tétel szinten (lineAmountsNormal, lineAmountsSimplified) is megadható Áfa törvény hatályán kívüliség jelölése, vatOutOfScope néven. Ez a 3.0 verziótól kezdve alábontásra került egy kód (case) és leírás (reason) mezőkre. A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva): - ATK (Jelentése: áfa tárgyi hatályán kívül) - EUFAD37 (Jelentése: Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet) - EUFADE (Jelentése: másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet) - EUE (Jelentése: másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet) - HO (Jelentése: harmadik országban teljesített ügylet) - UNKNOWN (Csak MODIFY és STORNO számlánál elfogadott, ha az előzmény nélküli (modifyWithoutMaster = true VAGY a hivatkozott számla verziója 3.0-nál kisebb)

Súlyosság

A "Érvénytelen Áfa törvény hatályán kívüliséget jelölő kód (tétel)" üzenet egy blokkoló hiba (ERROR), tehát olyan technikai vagy súlyos üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását megakadályozza.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!