NAV hiba: A megjelölt pénznemhez tartozó árfolyam extrém

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGERATE_EXTREME

A megjelölt pénznemhez tartozó árfolyam extrém

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen számlafejadat" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a pénznemhez tartozó árfolyam kívül esik a megjelölt határokon. Figyelt pénznemek és határok (szükség esetén a határokat külön értesítés nélkül változnak):
EUR: 250-500
USD: 200-500
GBP: 250-600
Megjegyzés: Ezen figyelmeztetés csak a nyilvánvaló tévedéseket jelzésére való (pl. nem egy egységre vetített árfolyam szerepeltetése), nem vizsgálja pontosan a használt árfolyam helyességét. Csak akkor fut le, ha mindkét elem kitöltött.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / invoiceDetail / currencyCode

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / invoiceDetail / exchangeRate

Súlyosság

Az "A megjelölt pénznemhez tartozó árfolyam extrém" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!