NAV hiba: Eltérés az egyszerűsített számla eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értékei között

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_CONTENT_GROSS_AMOUNT_HUF

Eltérés az egyszerűsített számla eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értékei között

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen összesítő adatok" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla adótartalomhoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás bruttó összege és annak forintban meghatározott összege eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. vatContentGrossAmount * exchangeRate <> vatContentGrossAmountHUF A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / invoiceDetail / exchangeRate

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summarySimplified / vatContentGrossAmount

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summarySimplified / vatContentGrossAmountHUF

Súlyosság

Az "Eltérés az egyszerűsített számla eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értékei között" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!