NAV hiba: Pénzügyi képviselő adat csak akkor lehet kitöltve, ha az eladó adószámának megyekódja „51”

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_HEAD_DATA_FISCALREPRESENTATIVE

Pénzügyi képviselő adat csak akkor lehet kitöltve, ha az eladó adószámának megyekódja „51”

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen számlafejadat" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a pénzügyi képviselő adatai ki vannak töltve, de az eladó megyekódja szerepel és nem egyenlő „51”. Csak akkor fut le, ha mindkét elem kitöltött.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / supplierInfo / supplierTaxNumber / countyCode

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / fiscalRepresentativeInfo / fiscalRepresentativeTaxNumber / taxpayerId

Súlyosság

A "Pénzügyi képviselő adat csak akkor lehet kitöltve, ha az eladó adószámának megyekódja „51”" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!