NAV hiba: Eltérés az egyszerűsített számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értéke között

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_SIMPLIFIED_HUF

Eltérés az egyszerűsített számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értéke között

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen tételszámítás" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tétel bruttó összege és a tétel bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. lineGrossAmountSimplified * exchangeRate <> lineGrossAmountSimplifiedHUF A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / invoiceDetail / exchangeRate

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineAmountsSimplified / lineGrossAmountSimplified

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineAmountsSimplified / lineGrossAmountSimplifiedHUF

Súlyosság

Az "Eltérés az egyszerűsített számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értéke között" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!