NAV hiba: Egyszerűsített számla tételsor mennyiség és egységár szorzata a kedvezmény adatait figyelembe véve (ha releváns) eltér a tételsor bruttó értékétől

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_LINE_CALCULATION_GROSS_AMOUNT

Egyszerűsített számla tételsor mennyiség és egységár szorzata a kedvezmény adatait figyelembe véve (ha releváns) eltér a tételsor bruttó értékétől

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen tételszámítás" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tételsorban a mennyiség és egységár szorzata (figyelembe véve az adott kedvezményt) eltér a tételsor bruttó értékétől. Csak akkor fut le, ha … / quantity, … / unitPrice, … / lineGrossAmountSimplified elemek kitöltöttek, illetve módosító / sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE. A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / quantity

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / unitPrice

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineDiscountData

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineAmountsSimplified / lineGrossAmountSimplified

Súlyosság

Az "Egyszerűsített számla tételsor mennyiség és egységár szorzata a kedvezmény adatait figyelembe véve (ha releváns) eltér a tételsor bruttó értékétől" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!