NAV hiba: Termékdíj fizetési kötelezettséget jelzett, de nem közölt termékdíj-összesítőt

NAV hibaüzenet információk

MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_OBLIGATED_SUMMARY_EMPTY

Termékdíj fizetési kötelezettséget jelzett, de nem közölt termékdíj-összesítőt

Jelentés

Ez az üzenet a "Hiányzó termékdíjadat" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet a hiányzó termékdíj-összesítő adatokra, ha obligatedProductFee=TRUE. Csak akkor fut, ha az elem (obligatedProductFee) kitöltött.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / obligatedForProductFee

InvoiceData / invoiceMain / invoice / productFeeSummary

Súlyosság

A "Termékdíj fizetési kötelezettséget jelzett, de nem közölt termékdíj-összesítőt" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!