NAV hiba: Az egyszerűsített számla egyes tételsoraiban szereplő forintban feltüntetett bruttó értékek összege eltér a számla forintban megadott bruttó összegétől

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_HUF_LINE

Az egyszerűsített számla egyes tételsoraiban szereplő forintban feltüntetett bruttó értékek összege eltér a számla forintban megadott bruttó összegétől

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen összesítésszámítás" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla egyes tételsoraiban szereplő bruttó értékek forintban szereplő összege eltér a számla forintban megadott bruttó összegétől. Tolerált eltérés: invoiceGrossAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineAmountsSimplified / lineGrossAmountSimplifiedHUF

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryGrossData / invoiceGrossAmountHUF

Súlyosság

Az "Az egyszerűsített számla egyes tételsoraiban szereplő forintban feltüntetett bruttó értékek összege eltér a számla forintban megadott bruttó összegétől" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!