NAV hiba: A számla tételsor(ok) és az összesítő termékdíj tartalmak kódonként összegzett értéke(i) eltér(nek)

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_PRODUCT_FEE_AMOUNT_SUMMARY

A számla tételsor(ok) és az összesítő termékdíj tartalmak kódonként összegzett értéke(i) eltér(nek)

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen termékdíj-számítás" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a számla tételsor(ok) és az összesítő termékdíj tartalmak kódonként összegzett értéke(i) eltér(nek). Csak akkor fut le, ha valamennyi elem szerepel, illetve módosító / sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE. Tolerált eltérés: az összesítőben szereplő productFeeAmount forintban kifejezett értékének 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineProductFeeContent / productFeeAmount

InvoiceData / invoiceMain / invoice / productFeeSummary / productFeeData / productFeeAmount

Súlyosság

Az "A számla tételsor(ok) és az összesítő termékdíj tartalmak kódonként összegzett értéke(i) eltér(nek)" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!