NAV hiba: Az áfamérték szerinti összesítés adómentesség jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek)

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_EXEMPTION_NORMAL

Az áfamérték szerinti összesítés adómentesség jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek)

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen összesítőadat" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla áfamérték szerinti összesítés adómentesség jelölés szerepel, mégis 0-tól eltérő adómértékhez tartozó áfaadat(ok) kerül(nek) megadásra.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryNormal / summaryByVatRate / vatRate / vatExemption

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryNormal / summaryByVatRate / vatRateVatData

Súlyosság

Az "Az áfamérték szerinti összesítés adómentesség jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek)" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!