NAV hiba: A hivatkozott alapszámlára korábban már érkezett sztornó okirat

NAV hibaüzenet információk

INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_STORNO_ALREADY_EXISTS

A hivatkozott alapszámlára korábban már érkezett sztornó okirat

Jelentés

Ez az üzenet az "Inkonzisztens számlamódosítás adatok" csoportba tartozik. Jelentése: Módosító vagy érvénytelenítő számlaként beküldött számla (API invoiceOperation=MODIFY vagy invoiceOperation=STORNO) esetén figyelmeztet, ha a hivatkozott alapszámlára (CREATE) korábban már érkezett érvénytelenítő számláról szóló adatszolgáltatás (API invoiceOperation=STORNO). Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=MODIFY vagy invoiceOperation=STORNO.
InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/originalInvoiceNumber

Súlyosság

Az "A hivatkozott alapszámlára korábban már érkezett sztornó okirat" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!