NAV hiba: Az egyszerűsített számla tételsoraiban szereplő áfatartalom jelölés eltér az összesítőben szereplő áfatartalom jelölésektől

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_SUMMARY_SIMPLIFIED

Az egyszerűsített számla tételsoraiban szereplő áfatartalom jelölés eltér az összesítőben szereplő áfatartalom jelölésektől

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen összesítésszámítás" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tételsoraiban szereplő áfatartalom jelölések nem pontosan ugyanazok, mint az összesítőben szereplő áfatartalom jelölések Csak 0-nál nagyobb áfatartalomra fut le.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineAmountsSimplified / lineVatRate / lineVatContent

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summarySimplified / vatRate / vatContent

Súlyosság

Az "Az egyszerűsített számla tételsoraiban szereplő áfatartalom jelölés eltér az összesítőben szereplő áfatartalom jelölésektől" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!