NAV hiba: Nem létező vevő adószám a termékdíj összesítőben

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA_CUSTOMER_TAXPAYERID

Nem létező vevő adószám a termékdíj összesítőben

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen termékdíjadat" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a termékdíj összesítőben szereplő kötelezett adószámának első nyolc karaktere nem létezik a nyilvántartásban. Csak akkor fut, ha az elem kitöltött.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / productFeeSummary / paymentEvidenceDocumentData / obligatedTaxNumber / taxpayerId

Súlyosság

A "Nem létező vevő adószám a termékdíj összesítőben" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!