NAV hiba: Az áfacsoporttag eladó adószáma nincs kitöltve

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER_MISSING

Az áfacsoporttag eladó adószáma nincs kitöltve

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen áfakód" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha az eladó áfacsoport tagja és a csoporttag adószáma nincs megadva. Csak akkor fut le, ha az eladó áfakódja = 5.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / supplierInfo / supplierTaxNumber / vatCode

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / supplierInfo / groupMemberTaxNumber

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / supplierInfo / groupMemberTaxNumber / vatCode

Súlyosság

Az "Az áfacsoporttag eladó adószáma nincs kitöltve" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!