NAV hiba: Az adóalap és felszámított adó eltérésének esete a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_AMOUNT_MISMATCH_NORMAL

Az adóalap és felszámított adó eltérésének esete a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen összesítő adatok" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha az adóalap és felszámított adó eltérésének esete a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő. MODIFY és STORNO esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineAmountsNormal / lineVatRate / vatAmountMismatch

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceSummary / summaryNormal / summaryByVatRate / vatRate / vatAmountMismatch

Súlyosság

Az "Az adóalap és felszámított adó eltérésének esete a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!