NAV hiba: Érvénytelen adómentességi kód (tétel)

NAV hibaüzenet információk

INVALID_LINE_VAT_EXEMPTION_CODE

Érvénytelen adómentességi kód (tétel)

Jelentés

Ez az üzenet a "Blokkoló validációs hibakódok" csoportba tartozik. Jelentése: Az összes számlatípusnál tétel szinten (lineAmountsNormal, lineAmountsSimplified) is megadható adómentesség jelölése, vatExemption néven. Ez a 3.0 verziótól kezdve alábontásra került egy kód (case) és leírás (reason) mezőkre. A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva): - AAM (Jelentése: alanyi adómentes) - TAM (Jelentése: „tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes) - KBAET (Jelentése: adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül) - KBAUK (Jelentés: adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés) - EAM (Jelentése: adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba) - NAM (Jelentése: egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség) - UNKNOWN (Csak MODIFY és STORNO számlánál elfogadott, ha az előzmény nélküli (modifyWithoutMaster = true VAGY a hivatkozott számla verziója 3.0-nál kisebb)

Súlyosság

A "Érvénytelen adómentességi kód (tétel)" üzenet egy blokkoló hiba (ERROR), tehát olyan technikai vagy súlyos üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását megakadályozza.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!