NAV hiba: A módosító számla hivatkozott tételsora nem szerepel a tárolt számlában, vagy annak utolsó módosításában

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_LINE_REFERENCE

A módosító számla hivatkozott tételsora nem szerepel a tárolt számlában, vagy annak utolsó módosításában

Jelentés

Ez az üzenet a "Hibás sor hivatkozás módosítás vagy érvénytelenítés esetén" csoportba tartozik. Jelentése: Módosító számla esetén (operation=MODIFY) figyelmeztet, ha a hivatkozott tételsor nem szerepel a tárolt számlában és / vagy utolsó módosításában. Csak abban az esetben fut le, ha az adott tételsorban lineOperation=”MODIFY” és az adott módosításban modifyWithoutMaster=false.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineModificationReference / lineNumberReference

Súlyosság

Az "A módosító számla hivatkozott tételsora nem szerepel a tárolt számlában, vagy annak utolsó módosításában" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!