NAV hiba: Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott áfa értéke között

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_VAT_AMOUNT_HUF

Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott áfa értéke között

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen tételszámítás" csoportba tartozik. Jelentése: Figyelmeztet, ha a tétel áfaösszege és a tétel áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. lineVatAmount * exchangeRate <> lineVatAmountHUF A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / invoiceDetail / exchangeRate

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineAmountsNormal / lineVatData / lineVatAmount

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceLines / line / lineAmountsNormal / lineVatData / lineVatAmountHUF

Súlyosság

Az "Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott áfa értéke között" üzenet csak egy figyelmeztetés (WARN), tehát olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!