NAV hiba: A vevő adószáma nem egyezik az alapszámlán feltüntetett vevői adószámmal

NAV hibaüzenet információk

INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_TAXPAYERID_DIFFERS

A vevő adószáma nem egyezik az alapszámlán feltüntetett vevői adószámmal

Jelentés

Ez az üzenet a "Helytelen számlafejadat" csoportba tartozik. Jelentése: Jelez, ha a MODIFY / STORNO számlán feltüntetett vevő belföldi adószáma eltér az alapszámlán feltüntetett vevő belföldi adószámától. Csak akkor fut, ha customerVatData kitöltött.

Kapcsolódó XML mezők

A számla NAV felé történő adatszolgáltatása során a számlázó program által generált XML fájlban az alábbi mezők érintettek:

InvoiceData / invoiceMain / invoice / invoiceHead / customerInfo / customerVatData / customerTaxNumber

Súlyosság

Az "A vevő adószáma nem egyezik az alapszámlán feltüntetett vevői adószámmal" üzenet csak egy tájékoztató jelzés.

Kimenő számláit ellenőrizné?

Bejövő és kimenő számláinak lekérdezése egy pillanat alatt. Minden számlázó programmal kompatibilis!